Podejście

Nasza metoda
Green & Human Centered Transition

GHCT to nasza autorska metoda i sposób myślenia o tym, w jaki sposób odpowiadać na potrzeby biznesowe firm przy równoczesnym zachowaniu neutralności środowiskowej oraz atrakcyjności dla klientów i użytkowników.

Opiera się ona na założeniu, że zrównoważone innowacje biznesowe powstają w procesie głębokiego rozumienia potrzeb i problemów dwóch równoważnych grup interesariuszy:

  • Człowieka – klientów, użytkowników, pracowników, mieszkańców, obywateli
  • Środowiska – wszystkich lokalnych ekosystemów znajdujących się w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa

Nasze innowacje stają się realne dzięki wykorzystaniu ekspertyzy naukowej i nowoczesnych technologii, m.in.: wykorzystaniu alternatywnych tworzyw sztucznych lub wykorzystania obszaru pogłębionej analityki danych oraz automatyzacji zgodnie z precyzyjnym celem danego projektu.

Dzięki takiemu podejściu definiujemy cele i możliwości rozwoju naszych klientów, a następnie projektujemy produkty, usługi i komunikację.

Tworzymy interdyscyplinarne zespoły odpowiadające potrzebom klienta.

Czym jest Green
& Human Centered Transition?

GHCT to framework do działań mających na celu wypracowanie „zielonych” i odpowiedzialnych rozwiązań biznesowych.

Biznes

Działamy dla biznesu. Rozumiemy potrzeby i cele biznesowe, poszukujemy najlepszych strategii rozwoju, projektujemy rozwiązania efektywne dla firm i neutralne dla środowiska.

Człowiek

Projektujemy z uwzględnieniem perspektywy człowieka. Badamy potrzeby i oczekiwania interesariuszy, analizujemy otoczenie kulturowe.

Technologia i nauka

Sprawiamy, że zmiana jest realna dzięki technologii i nauce. Wspieramy się podejściem naukowym, by proponować śmiałe i realne innowacje.

Środowisko naturalne

Pracujemy w metodach, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływ biznesu na środowisko naturalne. Rozumiemy, że jest to kluczowy element zapewniający stabilność łańcucha wartości i odporności modelu biznesowego.

Dlaczego GHCT ?

Podejście GHCT powstało z rozsądku i poczucia obowiązku. Jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed firmami, które chcą się rozwijać w perspektywie kolejnych lat.

Modele biznesowe i innowacje powstające w modelu GHCT to szansa dla przedsiębiorstw na zrównoważony rozwój. Inwestycje te zapewnią firmom odporność na wyzwania przyszłości.

Istotna zmiana odbędzie się w następstwie nowych regulacji i modeli prawno – ekonomicznych, jak również nowej perspektyw finansowej. Najważniejszymi ramami transformującymi europejską gospodarkę będą m.in.

Zapraszamy
do współpracy