Rozwiązujemy problemy.

Budujemy strategie, zmieniamy biznes, tworzymy wspólne wartości dla ludzi i środowiska.

Pracujemy w obszarze Environmental Mitigation Consultingu.

W poszukiwaniu
lepszych liczb

Sustainability Insight Poland 2022

Usługi

Raportowanie
i analizy

Przygotowujemy raporty w zakresie Unijnej Taksonomii i ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z aktualnymi wymogami Komisji Europejskiej.

Analizujemy wpływ działalności gospodarczej na środowisko. Nasze raporty pozwalają Zarządom komunikować się w transparentny sposób z rynkiem (inwestorami, instytucjami finansowymi, grantodawcami)

Environmental Mitigation Consulting

Doradzamy firmom jak neutralizować ich wpływ na środowisko i klimat. Pomagamy zidentyfikować i wybrać nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, które pozwolą zbudować łańcuch wartości odporny na przyszłe wyzwania regulacyjne, ekonomiczne i społeczne. Pomagamy zaprojektować produkty, usługi, procesy wewnątrz firmy, które są zorientowane na zrównoważenie.

Warsztaty
i szkolenia

Prowadzimy warsztaty i szkolenia, które pozwalają zespołom zrozumieć najnowsze zmiany regulacyjne i gospodarcze w obszarze sustainability.

Przekazujemy wiedzę na temat standardów, metodologii, modeli i trendów wynikających z ram prawa i sytuacji gospodarczej. Nasi doświadczeni facylitatorzy zapewniają uczestnikom szkoleń najwyższy poziom zaangażowania.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia online z zakresu:
analiz, zarządzania oraz raportowania wpływu firm na klimat i środowisko. Przekazujemy praktyczną wiedzę, dzielimy się technikami oraz wskazówkami. Stale aktualizujemy listę szkoleń, aby na bieżąco informować o najważniejszych trendach i regulacjach w świecie Sustainability i ESG.

Zobacz listę szkoleń

GHCT to nasza autorska metoda i sposób myślenia o tym, w jaki sposób odpowiadać na potrzeby biznesowe firm przy równoczesnym zachowaniu neutralności środowiskowej oraz atrakcyjności dla klientów i użytkowników.

Pracujemy w metodzie
Green & Human Centered Transition

1

Działamy dla biznesu

2

Dokonujemy zamiany z uwzględnieniem perspektywy środowiska naturalnego oraz człowieka

3

Sprawiamy, że zmiana jest realna dzięki technologii i nauce

Zapraszamy
do współpracy