Polityka prywatności

Administrator danych i charakterystyka serwisu

Administratorem twoich danych osobowych jest Natural Innovations Lab sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Chrzanowskiego 14/241, 04-392 Warszawa, KRS 0000867221, NIP 9462701428, REGON 387398847 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@nil.eco

Natural Innovations Lab prowadzi działalność doradczo-badawczą w obszarze Environmental Mitigation Consultingu, opierającego się na rozwoju biznesu poprzez wypracowanie korzyści dla środowiska naturalnego.

Natural Innovations Lab chroni dane osobowe oraz zapewnia prawo do prywatności użytkowników korzystających z serwisu www.nil.eco. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych przez Natural Innovations Lab za pośrednictwem strony internetowej www.nil.eco.

Za pośrednictwem serwisu automatycznie zbieramy informacje na temat sposobu korzystania z niego przez użytkowników. Informacje te nie ujawniają konkretnej tożsamości użytkownika, ale mogą obejmować informacje takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy użytkownik korzysta z naszego serwisu. Informacje te gromadzimy przede wszystkim w celu utrzymania bezpiecznej pracy serwisu oraz w celach analityczno-sprawozdawczych, umożliwiających jego rozwój. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeśli skorzystałeś z usługi newslettera lub formularza kontaktowego, tj. usług świadczonych za pośrednictwem serwisu www.nil.eco, wprowadzone przez ciebie dane, tj. imię i nazwisko oraz adres mailowy będziemy przetwarzać na potrzeby dalszego świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Jeżeli złożyłeś zamówienie na szkolenie  za pośrednictwem serwisu www.nil.eco, będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie na potrzeby finalizacji umowy zawartej na odległość – a po spełnieniu świadczenia: wyłącznie w celach księgowych, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów o rachunkowości.

O działalności naszego serwisu przeczytasz tutaj: Regulamin serwisu

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe do czasu wycofania przez ciebie zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli jako nasz użytkownik zapisałeś się do newslettera, będziemy przechowywać twoje dane osobowe do momentu wycofania przez ciebie zgody na jego otrzymywanie lub wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Nie będziemy przekazywać twoich danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym, jeśli nie będzie to bezpośrednio wynikać z twojej woli lub wyraźnego polecenia organów do tego uprawnionych. Będziemy przetwarzać je wewnętrznie przy zachowaniu należytych standardów bezpieczeństwa. 

Twoje prawa w zw. z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo dostępu do twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@nil.eco.

Prawo wycofania zgody

O ile wyrazisz na to zgodę, a w serwisie www.nil.eco pojawi się taka opcja, twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingowych. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych wyrażasz wyłącznie na rzecz Natural Innovations Lab, operatora serwisu www.nil.eco. Zgodę możesz wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej contact@nil.eco.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasza strona używa ciasteczek. Korzystając ze strony nil.eco zgadzasz się na ich używanie.
Więcej informacji:  Polityka prywatności